Det nya läromedels- och planeringssystemet för grundskolan.
Framtaget av pedagoger för pedagoger.

Övergripande information
Ämnesrelaterad information
Övrigt

matematik matte teknik matteprogram matematikprogram PERDOCEO perdoceo pedagogik läroplan Lpo94 skola grundskola undervisning utbildning perficio kompetensutveckling matematikverktyg matematikutveckling individuell utvecklingsplan IUP

C-uppsats om grundskolematten i PERDOCEO

Monika Sallstedt och Anna Belin, studerande på Lärarhögskolan i Stockholm, har skrivit sin C-uppsats om mattepedagogiken i PERDOCEO. Fokus ligger på årskurserna 1-5.

Nu är C-uppsatsen framlagd på Lärarhögskolan i Stockholm. Den finns att läsa här.Staffan Wohrne
staffan.wohrne@telia.com
Tel: 070-287 22 50