Arbeta med PERDOCEO

Göra inlärningsplan
utan hjälpmedelmed Perdoceo
Inlärningsplanen diskuteras fram av lärarlag i en kommun med utgångspunkt från Skolverkets läroplan. Inlärningsplanen är ett dokument. Inlärningsplanen finns färdig i Perdoceo. Det finns funktioner i verktyget för att underlätta framtagning av planen om kommunen vill ha en egen plan. Planen lagras i Perdoceos databas för olika automatiska funktioner. Planen kan också skrivas ut i olika format och detaljgrader.

Använda inlärningsplanen
utan hjälpmedelmed Perdoceo
Inlärningsplanen används som underlag för undervisningen vid planering och uppföljning. Inlärningsplanen används som under­lag för undervisningen vid planering och uppföljning som idag. Skillnaden är att den kopplas till elever och håller reda på vad varje elev gjort (och med vilken kvalitet om betygsfunktionen används).
Läromedel som passar delar av inlärningsplanen används. (Ofta är dessa läromedel styrande när inlärningsplanen görs) Beroende på ämne kan olika automatiska funktioner skapas. I ämnet matematik skapas färdigträningsuppgifter till varje elev på varje elevs aktuella nivå. Verktyget innehåller problemuppgifter kopplade till varje punkt i planen. Läraren kan göra egna problemuppgifter till varje punkt i planen. Sådana uppgifter kan göras intressanta genom att använda de aktuella elevgruppernas närmiljö. Funktioner finns för textformatering men också för att göra grafiska figurer och använda egna bilder. Det finns funktioner för att skriva ut elevuppgifter kopplade till varje punkt i planen. Beroende på elevernas engagemang och inlärningsförmåga kan varje elev få fler eller färre elevuppgifter. Eleverna kan därför gå igenom Inlärningsplanen i individuell takt vilket är kravet i LpO94.
Läraren för bok över elevens fram­steg. Varje lärare har sin egen metod. Läraren markerar på en dialog i verktyget elevens framsteg. Registreringen lagras så att läraren om så önskar kan få ett progressdiagram för varje elev. Huvudfunktionen är att bokföra och hålla reda på vad varje elev har gjort i Inlärningsplanen.
Läraren planerar för lektioner och vad som skall plockas fram i samband med laborationer. I verktyget under funktionen Handledning / Lektioner finns möjlighet att lägga in information per Huvuddel (i verktyget benämnt Moment), till varje punkt i planen och till varje lektion. I ämnet teknik, som det kan vara svårt att hitta moderna läromedel till, finns färdiga lektioner att skriva ut.
Läraren skriver rapporter till rektor och elever/föräldrar vid planerade uppföljningar. Varje lärare gör på sitt sätt eller enligt en överenskommelse i lärarlaget. Verktyget har funktioner för att:
Ta fram Elevplan – vad eleven skall arbeta med den närmaste tiden.
Ta fram Omdöme – vad eleven har klarat och har kvar att göra. Kan skrivas i förhållande till en viss årskurs.

Oplanerad rapportering
utan hjälpmedelmed Perdoceo
Läraren skriver rapporter till rektor och elever/föräldrar vid incidenter. Mobbing, allmänna uppkomna problem/brister, enskilda elevers ordningsproblem eller oförmåga att följa normal undervisning etc. Underlag för rapportering finns på olika platser. I verktyget finns Status och Dagbok. Status ger en översikt över alla elever på installationen. Hur många elever som finns på varje punkt i planen. Status kan också visa en statusrad på varje elev. Systemet ger möjlighet att dela ut behörighet, så ingen lärare kan se andra elever än sina egna. Behörighet kan också delas ut till funktioner, så endast behörig kan använda Status-funktionen. Med Dagbok kan ett antal ämnen / projekt sättas upp som behöriga till varje ämne kan använda för att skriva i periodiskt eller vid varje incident. Dagboken kan skrivas ut på olika sätt och med begärda delar.