Exempel
Elevplan i matematik åk 4 (pdf)

Elevplan i matematik åk 8 (pdf)

Elevplan i svenska åk 4 (pdf)

Elevplan i teknik åk 8 (pdf)

Matematiklektion åk 8 (pdf)

Tekniklektion åk 8 (pdf)

Träningsuppgifter matematik åk 8 (pdf)

Matematikuppgifter åk 4 (pdf)

matematik matte teknik matteprogram matematikprogram PERDOCEO perdoceo pedagogik läroplan Lpo94 skola grundskola undervisning utbildning perficio kompetensutveckling matematikverktyg matematikutveckling individuell utvecklingsplan IUPHuvudmeny