VISION

PERDOCEO är det naturliga valet av läromedel för varje grundskolelärare som vill arbeta enligt Lpo94 och Skolverkets anvisningar

MISSION

Genom att tillhandahålla ett förstklassigt planerings- och uppföljnings-verktyg så hjälper vi grundskoleläraren i sin verksamhet.

Samtidigt erbjuder vi grundskoleeleven ett studiematerial som är intressant och motiverande, vilket resulterar i en ökad kunskapsnivå hos eleven och ett förbättrat självförtroende.