Idén

Idén till programmet kom från Håkan Ljunggren, mellanstadielärare sedan mer än 30 år, som arbetar med matematik och no-teknik i åldrarna 6 – 13 år vid Råssnässkolan i Motala. Läs gärna hans artikel i Nämnaren - nr. 4 2001

Programmet hette från början M/P Matematik/Pedagogik, men eftersom det numera används till fler ämnen än matematik, så var det lämpligt med ett namnbyte.

 

PERDOCEO – verktyg för läraren

PERDOCEO [latin: lära sig grundligt] är ett verktyg för läraren. Det förenar många vitt skilda krav på ett läromedel:

  • eleven kan arbeta i sin egen takt eller tillsammans i en elevgrupp
  • läraren kan följa och styra elevens eller elev­gruppens utveckling
  • läraren kan snabbt ta fram elevens (eller elev­gruppens) profil på vad som studerats och vilket studieresultat som nåtts
  • läraren kan enkelt redovisa elevens/elev­gruppens/klassens utveckling och prestation till utvecklingssamtal, skolledning eller kommunledning
  • läraren och eleven kan påverka innehållet i läromedlet, via den användarförening som läraren är med i
  • genom dynamiken i läromedlets struktur är det enkelt att uppdatera det för nya framtida behov
Detta möjliggörs genom att läromedlet är datorbaserat och inga läroböcker i konventionell mening används.

Statens krav och riktlinjer